Leerkrachten

3D Coaching & Advies ondersteunt leerkrachten individueel of als team. Ik help de leerkracht om (werkgerelateerde) doelen te verwezenlijken. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Op deze manier help ik een zelfregulerende en stimulerende omgeving te creëren, met helder zicht op het resultaat.

wanneer wel? Een greep uit de mogelijkheden

1. als het nodig is zelfkennis en zelfvertrouwen te vergroten
2. als er bepaalde vaardigheden moeten worden geleerd of verbeterd
3. leren omgaan met nieuwe verantwoordelijkheden
4. als een klankbord gewenst is (de “spiegel”)

wanneer niet?

Als de gecoachte niet intrinsiek gemotiveerd is (hij moet van zijn baas…), of als hij geen invloed heeft op het probleem zal er moeilijk sprake kunnen zijn van een grote kans op succes. Ook voor knelpunten in de privésfeer of voor psychische problemen is mijn coaching niet het aangewezen traject.

en als je het niet zeker weet?

Je kunt mij altijd vragen, … Zie hiervoor het contactformulier.